• REH-MED

  Naszym podstawowym celem jest możliwie jak najszybszy powrót Pacjenta do wykonywania pełnej aktywności fizycznej.
  +Zobacz
 • REH-MED

  Naszym podstawowym celem jest możliwie jak najszybszy powrót Pacjenta do wykonywania pełnej aktywności fizycznej.
  +Zobacz
 • REH-MED

  Naszym podstawowym celem jest możliwie jak najszybszy powrót Pacjenta do wykonywania pełnej aktywności fizycznej.
  +Zobacz
 • 1
 • 2
 • 3

Zabiegi

I.  Fizykoterapia:

Dyscyplina medyczna, której metody leczenia oparte są w głównej mierze na różnych formach energii fizycznej występujących w przyrodzie (za wyjątkiem promieniowania jonizującego). Aktualnie jest ona uzupełnieniem farmakoterapii i leczenia operacyjnego oraz stanowi podstawę rehabilitacji medycznej i profilaktyki chorób.
W ramach zabiegów fizykoterapeutycznych wykonujemy:

 • laseroterapię
 • elektroterapię  (galwanizacja, jonoforeza, prądy: Traberta, diadynamiczne, interferencyjne, tens, prąd Kotza)
 • ultradźwięki
 • krioterapia
 • magnetoterapię
 • światłolecznictwo

II. Hydroterapia:

Forma leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura wody oraz ciśnienie użyte odpowiednio do rodzaju terapii.

III. Kinezyterapia

Metoda leczenia ruchem.  Podstawą tej metody są ćwiczenia ruchowe mające na celu maksymalne usunięcie niesprawności fizycznej i przygotowanie do dalszej rehabilitacji. W ramach kinezyterapii wykonuje się ćwiczenia bez czynnego udziału chorego (bierne), napinanie mięśni bez zmiany ich długości (izometryczne), ćwiczenia, w których ruch wykonywany jest biernie a pacjent czynnie rozluźnia mięśnie (czynno-bierne), ćwiczenia, przy których pacjent siłą mięśni kończyny zdrowej wspomaga pracę osłabionych mięśni (samowspomagane), ćwiczenia przy odciążaniu ćwiczonego odcinka ciała (w odciążeniu), ćwiczenia czynne, synergistyczne,  oddechowe, wyciągi,

W ramach świadczonych usług stosujemy następujące metody terapii:

 • metoda McKenzie
 • metoda Vojty
 • metoda Keltenborn - Evjenth
 • PNF-reedukacja nerwowo - mięśniowa
 • kinesiotaping
 • terapia manualna

IV. Ciepłolecznictwo

Metoda polegająca na przekazywaniu do organizmu energii cieplnej na drodze przewodzenia, przenoszenia lub promieniowania. Rozróźnia się zabiegi ciepłolecznicze o działaniu miejscowym i ogólnym.

W ramch ciepłolecznictwa wykonujemy następujące zabiegi:

 • fango
 • lampa sollux

V. Masaż

Zabieg  polegający na sprężystym odkształcaniu tkanek

Wykonujemy masaże:

 • klasyczny
 • drenaż limfatyczny
 • segmentarny
 • funkcyjny